WAARDECREATIE VIA KAMPEREN

                                                                                                                                                                                          

Home
Kamperen
Reservatie Algemene Voorwaarden VerhuurKampeerreglementBedankt
Missie & Waarden
Beer2Booz
Korte geschiedenis
The Value Factory VZW
Medewerkers & Partners
Site Map
Publicaties
Website Builder

URBAN CAMPING MECHELEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

DE VERHURENDE ENTITEIT

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op reservaties voor Urban Camping te Mechelen, ingericht door The Value Factory vzw, met maatschappelijke zetel te Oude Baan 1F, 2800 Mechelen.

2. The Value Factory vzw richt de Urban Camping in onder de noemer Camp2Camp. Camp2Camp verwijst steeds naar de juridische entititeit van The Value Factory vzw.

DE HURENDE EN DONERENDE ENTITEIT

3. Met “de huurder” wordt steeds verwezen naar de feitelijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die een reservatie voor de Urban Camping bij Camp2Camp voltrekt.

4. Met “de donateur” wordt verwezen naar de feitelijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die een gift voor Camp2Camp of een virtuele reservatie voor de Urban Camping voltrekt.

INPLANTING KAMPEERGELEGENHEDEN

5.  Onder Urban Camping wordt verstaan kampeergelegenheden uitsluitend opgezet en aangeboden door Camp2Camp op volgende locaties:

a.    “Tineltuin 1”
Goswin de Strassartstraat 90
2800 Mechelen

b.    “Cultuurplein 1”
Minderbroedersgang 1
2800 Mechelen

c.    “Cultuurplein 2”
Minderbroedersgang 1
2800 Mechelen

d.    “Sint-Romboutskathedraal 1”
Sint-Romboutskerkhof
2800 Mechelen

e.    “Sint-Romboutskathedraal 2”
Sint-Romboutskerkhof
2800 Mechelen

f.     “Margaretha Van Oostenrijkplein 1”
Keizerstraat 7
2800 Mechelen

g.    “Sinte Mettetuin 1”
Schaalstraat 44
2800 Mechelen

h.    “Sinte Mettetuin 2”
Schaalstraat 44
2800 Mechelen

i.      “Sinte Mettetuin 3”
Schaalstraat 44
2800 Mechelen

j.      “Karmelietentuin 1”
Karmelietenstraat 2
2800 Mechelen

k.    “Karmelietentuin 2”
Karmelietenstraat 2
2800 Mechelen

l.      “Dijleterrassen 1”
Zandpoortvest
2800 Mechelen

m.   “Dijleterrassen 2”
Zandpoortvest
2800 Mechelen

n.    “Dijleterrassen 3”
Zandpoortvest
2800 Mechelen

o.    “Rode-Kruisplein 1”
T.h.v. Guide Gezellelaan 43
2800 Mechelen

6.    Deze lijst van locaties is niet bindend en kunnen op initiatief van Camp2Camp, in samenspraak met Stad Mechelen, worden gewijzigd.

      7.  Camp2Camp behoudt het recht om de kampeergelegenheid al dan niet effectief op te bouwen, afhankelijk van de vraag en afhankelijk van de omstandigheden van het moment (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, incidentie en maatregelen in het kader                     van Covid-19).

UITBATINGSPERIODE EN OPENING KAMPEERGELEGENHEDEN

8. Camp2Camp heeft met Stad Mechelen de overeenkomst voor de Urban Camping van 1 augustus 2020 tot en met 1 september 2020, waar de uitbatingsperiode mee samenvalt.

9. Reservaties zijn enkel mogelijk binnen deze periode.

10. Indien de overeenkomst uitbreidt in navolging van eventueel een nieuwe concessie, zal ook de uitbatingsperiode uitbreiden.

11. Camp2Camp behoudt het recht om de kampeergelegenheid op elk van de locaties al dan niet ter beschikking te stellen voor verhuur, ook binnen de uitbatingsperiode.

12. Camp2Camp heeft ten alle tijden het recht een kampeergelegenheid te sluiten, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij storm- of brandgevaar of bij veranderingen inzake maatregelen in het kader van Covid-19.

INHOUD KAMPEERGELEGENHEID

13. Een kampeergelegenheid betreft steeds volgende kampeerartikelen:

Een ruime tent voor twee personen waarin men rechtop kan staan

Een dubbele luchtmatras

Twee slaapzakken

Twee kampeerstoeltjes

Een kampeertafeltje

Een kampeershelter

  14. De exacte eigenschappen van kampeerartikelen kunnen verschillen van de ene kampeergelegenheid ten opzichte van de andere, hoewel Camp2Camp ernaar streeft steeds uniforme kampeerartikelen te verhuren.

  15. De tent, de kampeerstoeltjes, het kampeertafeltje en de shelter worden na elke verhuur ontsmet en hygiënisch gereinigd. De slaapzakken en de luchtmatras worden telkens door schone exemplaren vervangen.

  16. De kampeerartikelen van Camp2Camp kunnen bij de start van de verhuur gebruikssporen vertonen, aangezien het verhuurartikelen zijn, maar horen vrij te zijn van schade. Camp2Camp bepaalt wat geldt als gebruikssporen en wat geldt als schade. De huurder kan dit aanvechten bij Camp2Camp, welke partij hierover redelijk zal oordelen.

  17. Alle kampeerartikelen behorend bij de kampeergelegenheid zoals omschreven in punt 13 zijn door Camp2Camp voor de huurder gebruiksklaar geïnstalleerd bij aankomst.

  18. Alle kampeerartikelen zoals omschreven in punt 13 blijven ten allen tijde eigendom van Camp2Camp. De huurder krijgt deze louter ter beschikking gedurende de gereserveerde periode.

  19. Powerbanks voor het opladen van gsm’s kunnen mits waarborg van €20 worden ontleend bij Camp2Camp bij het inchecken.

  20. De individuele kampeergelegenheid, dan wel de kampeerzone waarin enkele individuele kampeergelegenheden zijn opgesteld, is omheind met herashekwerk voorzien van een spiraalslot dat door de huurder kan geopend worden.

  21. Camp2Camp verhuurt enkel die kampeergelegenheden om effectief te overnachten waar toiletten en stromend water op redelijke loopafstand aanwezig zijn.

  22. Camp2Camp verbindt zich er niet toe om douchefaciliteiten te voorzien bij de kampeergelegenheid.

  TARIEVEN

  23. Deze tarieven gelden uitsluitend voor de Urban Camping te Mechelen in 2020 en zijn aangepast omwille van de maatregelen in het kader van Covid-19.

  24. De huur van een kampeergelegenheid voor 2 personen met alle toebehoren bedraagt €50 per nacht en wordt gezien als steun aan Camp2Camp.

  25. Het plaatsen van een extra matras voor 1 persoon bij een kampeergelegenheid bedraagt €10 per huurperiode en per kampeergelegenheid.

  RESERVATIES

  26. De huurder dient te reserveren via het invulformulier op de website www.camp2camp.be onder “Reservaties”.

  27. De huurder moet bij deze reservatie reeds opgeven wie de kameergelegenheid of kampeergelegenheden zal betrekken. De opgegeven personen moeten uit dezelfde bubbel komen (ref. maatregelen Covid-19). Minstens een persoon per kampeergelegenheid moet 18 jaar zijn of ouder. 

  28. Camp2Camp zal na het ontvangen van het ingevulde formulier de huurder per e-mail op de hoogte brengen of de locatie op de gekozen data beschikbaar is, dit vanuit urbancamping@camp2camp.be.

  29. Indien de locatie beschikbaar is op de gekozen data, dient de huurder na ontvangst van dit bericht het correcte bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van The Value Factory vzw – BE93 7340 4864 1667 – met vermelding van Reservatie + Naam zoals aangegeven op het invulformulier.

  30. Indien het bedrag na twee werkdagen na het versturen van het bericht zoals omschreven onder punt 27 niet op de rekening van The Value Factory vzw staat, heeft Camp2Camp het recht de reservatie te annuleren. De huurder zal hiervan op de hoogte worden gebracht door Camp2Camp.

  31. Een reservatie is pas voltooid indien de huurder bevestiging krijgt via e-mail vanuit urbancamping@camp2camp.be. Dit gebeurt pas na ontvangst van het huurgeld op de rekening van The Value Factory vzw.

  ANNULATIE

  32. Camp2Camp heeft steeds het recht om de reservering te annuleren. Camp2Camp brengt in dat geval de huurder zo snel mogelijk op de hoogte per e-mail.

  33. De huurder heeft in geval van annulering door Camp2Camp het recht op een terugbetaling van het huurgeld.

  34. Bij annulering door de huurder, kan deze tot een week vooraf de betaalde huurgelden terugvorderen; tenzij de annulering noodzakelijk is omwille van de wetgeving op dat moment (ref. maatregelen Covid-19).

  35. De huurder kan bij een geannuleerde reservatie er steeds voor kiezen het overgeschreven bedrag te doneren als gift aan Camp2Camp.

  36. De huurder kan bij een geannuleerde reservatie er steeds voor kiezen om de reservatie te wijzigen wat betreft locatie of periode binnen Urban Camping Mechelen.

  INCHECKEN; TOEGANG KAMPEERGELEGENHEID

  37. De huurder kan inchecken bij de kampeergelegenheid vanaf 15u. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met de verantwoordelijke van Camp2Camp via urbancamping@camp2camp.be. Bij het inchecken dient een identiteitskaart te worden voorgelegd van elke kampeerder, welke ter plaatse zal gefotografeerd worden door de verantwoordelijke of medewerker van Camp2Camp. De foto van de identiteitskaart wordt gewist van zodra het uitchecken gebeurd is in overeenstemming met de afspraken inzake uitchecken.

  38. Het inchecken kan gebeuren door de verantwoordelijke van Camp2Camp of een medewerker van Camp2Camp, beide herkenbaar aan werkkledij van Camp2Camp.

  39. De huurder krijgt toegang tot de kampeergelegenheid en het sanitair door middel van sleutels die worden overhandigd bij het inchecken.

  UITCHECKEN

  40. Uitchecken kan tot 11u ’s middags, eveneens mits het maken van een afspraak met de verantwoordelijke van Camp2Camp.

  41. De huurder dient de kampeergelegenheid achter te laten zoals deze is aangetroffen; vrij van afval, vuil, opvallende onhygiënische sporen en persoonlijke spullen van de huurder. Gevolgen van normaal gebruik zijn uiteraard toegestaan. Camp2Camp zal redelijk oordeel vellen bij twijfel.

  42. Bij het uitchecken wordt de staat van alle kampeermaterialen gecontroleerd, waarbij een formulier wordt ingevuld en ondertekend. Indien materialen ontbreken, ernstig verontreinigd of beschadigd zijn, zal dit in rekening worden gebracht ten laste van de huurder. Zie verder bij Schade of Verlies.

  43. Bij het uitchecken worden alle sleutels die verkregen zijn bij het inchecken opnieuw overhandigd aan de verantwoordelijke of medewerker van Camp2Camp. Indien een sleutel niet wordt terug bezorgd, zie verder bij Schade of Verlies.

  GEBRUIK KAMPEERGELEGENHEID

  44. De kampeergelegenheid is steeds ingericht voor 2 personen en mag dusdanig door de huurder worden gebruikt. De 2 personen moeten reeds in de reservatieperiode zijn opgegeven.

  45. Een aantal kampeergelegenheden zijn gecombineerd te gebruiken door 4 personen.

  46. Een extra matras voor 1 persoon kan op aanvraag bij Camp2Camp worden bijgeplaatst door Camp2Camp. Zie voor de meerkost bij Tarieven.

  47. De huurder heeft niet het recht om bij de kampeergelegenheid extra tenten, matrassen of ander materiaal om op of in te slapen te plaatsen. Het bijplaatsen van caravans, mobilhomes, campers is verboden. Ook windschermen zijn niet toegestaan.

  48. Het is niet toegestaan de kampeergelegenheid te betrekken of betreden met andere personen dan aangegeven tijdens de reservatie, tenzij anders overeengekomen met Camp2Camp. Het ontvangen van gasten is niet toegestaan.

  49. De kampeergelegenheid of de combinatie van 2 kampeergelegenheden mag tijdens de huurperiode van de huurder uitsluitend gebruikt worden door personen uit dezelfde bubbel (ref. maatregelen Covid-19).

  50. Andere tenten/kampeergelegenheden dan deze toegewezen door Camp2Camp aan de huurder, zelfs binnen hetzelfde herashekwerk, mogen niet door de huurder worden betreden, ook al zijn deze niet verhuurd aan anderen.

  51. Het gebruik van de kampeergelegenheid door de huurder moet volledig in overeenstemming gebeuren met het kampeerreglement uitgeschreven door Camp2Camp, zie bijlagen.

  SCHADE OF VERLIES

  52. Schade of verlies aan materialen van Camp2Camp moet steeds zo snel mogelijk gemeld worden aan de verantwoordelijke, dit binnen de periode van 9u ’s ochtends tot 18u ’s avonds.

  53. Enkel voor hoogdringende zaken kan men buiten deze uren contact opnemen.

  54. De schade of het verlies dient vergoed te worden volgens onderstaande tarieven:

  Tent: €100

  Slaapzak: €30

  Dubbele luchtmatras: €40

  Enkele luchtmatras: €30

  Stoeltje: €30

  Tafeltje: €40

  Shelter: €150

  Sleutel: €10

  55. Voor schade aan het openbare domein door de huurder, valt de verantwoordelijkheid bij de huurder. De schade moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de verantwoordelijke van Camp2Camp. Camp2Camp zal de Stad Mechelen op de hoogte brengen, zodat de schade kan hersteld worden. De factuur van de schade valt in dit geval ten laste van de huurder. Na ontvangst moet de factuur binnen een termijn van 2 weken betaald worden.

  AANSPRAKELIJKHEID

  56. Camp2Camp/The Value Factory vzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of verlies aan/van persoonlijke bezittingen van de huurder.

  57. Camp2Camp/The Value Factory vzw kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het verblijf van de huurder en zijn/haar gezellen op een van de kampeergelegenheden.

  GIFTEN

  58. Onder “virtuele reservatie” of “gift” wordt verstaan het doneren van het huurgeld voor een door de donateur gekozen periode van een door de donateur gekozen kampeergelegenheid van Camp2Camp op de Urban Camping waarvan Camp2Camp heeft beslist deze niet fysiek te huur te stellen in die betreffende periode.

  59. Als bedanking voor deze gift zal de donateur een korting krijgen van 50% van de waarde van de gedane gift op het aanbod van Camp2Camp in 2021.

  60. Camp2Camp behoudt steeds het recht de betreffende kampeergelegenheid wel fysiek te huur te stellen.

  61. De donateur krijgt in dat geval het voorrecht om de virtuele reservatie om te zetten in een reguliere reservatie. Hij/zij zal hiervoor gecontacteerd worden via e-mail vanuit urbancamping@camp2camp.be.

  62. Met reguliere reservatie wordt een reservatie bedoeld omschreven onder punten 26 tot 31 van deze voorwaarden.

  63. Indien de donateur zijn/haar gift of virtuele reservatie omzet in een reguliere reservatie, dan vervalt de bedanking omschreven onder punt 59.

  GESCHILLEN

  64. Bij overtreding van een van voorgaande punten, kan een gerechtelijke vervolging van de huurder volgen. Camp2Camp zal aangifte doen van de overtreding.

  65. Geschillen inzake de uitvoering van deze algemene verhuurvoorwaarden zullen worden geregeld door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

  66. Alle klachten of suggesties kunnen gemaild worden naar urbancamping@camp2camp.be.

   

   

   

  Kampeerreglement

  Terug

  ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EN KAMPEERREGLEMENT URBAN CAMPING MECHELEN DOOR
  THE VALUE FACTORY VZW – OUDE BAAN 1F – 2800 MECHELEN

  The Value Factory vzw / Oude Baan 1F 2800 Mechelen België / Info@Camp2Camp.be / BE0741 982 593 / 0032 495 188 614